O společnosti

Dotace FVE

Hlavní činností firmy DOPES, s.r.o je výroba a prodej pekařských výrobků. V menším míře se firma zabývá nákladní vnitrostátní a mezinárodní dopravou vozidly s užitečnou hmotností od 1 do 6 tun a od roku 2010 také mysliveckou činností hospodařením v Honitbě LČR Paprč.

Firma byla založena v dubnu roku 1997. Cílem podnikání bylo prosadit se na trhu s pekařskými výrobky zvýšenou kvalitou oproti produktům ostatních pekáren v regionu. Cesta vedoucí k tomuto cíli však byla komplikovaná.

V květnu 1997 firma odkoupila od zemědělského družstva zařízení k produkci pekařských výrobků v pronajatých prostorách nákupního střediska v Benešově u Boskovic. Poněvadž však technologie pekárny byla již značně zastaralá a nevhodná k dalšímu růstu produkce, musela firma investovat nemalé prostředky do její obnovy. Na jaře roku 1998 byla pořízena první nová pekařská pec na chleba s plynovým vytápěním a díky jednoznačnému kvalitativnímu posunu docházelo k snadnějšímu průniku zboží na trh. Koncem téhož roku se podařilo značně rozšířit vyráběný sortiment ostatního pečiva díky nové boxové rotační peci.

V dalších letech docházelo k postupnému navyšování výrobních kapacit až na současný stav tří etážových pecí na chleba s automatickým osazováním, boxové pece na pečivo, zařízení na smažení koblih, balící a krájecí linka a rozvozový park, čítající dvanáct dodávkových vozidel.

Koncem roku 2001 se firmě podařilo završit jednání o zakoupení budovy a díky tomu mohlo v průběhu roku 2002 dojít k významným stavebním úpravám, jenž umožnily veškerou výrobu přesunout do přízemí budovy, od příjmů materiálů a surovin až po expedici produkce. Zbylo i místo na zařízení vlastní prodejny pečiva a potravin. V nadzemním podlaží jsou kanceláře vedení firmy a zázemí pro zaměstnance. V roce 2022 firma odkoupila i druhou část budovy bývalé restaurace a v tom též roce tam otevřela novou vlastní prodejnu.

V únoru roku 2011 firma otevřela vlastní prodejnu pečiva v Boskovicích, v prosinci 2017 v Blansku a v září 2021 v Tišnově. Od srpna 2009 do prosince 2021 provozovala vlastní prodejnu také v Prostějově.